BẢNG GIÁ CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM

chung cư hoàng mai

Chung Cư VP6 Linh Đàm

 Gọi Ngay: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Hiện chúng Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ Chung Cư VP6 Linh Đàm Với các loại diện tích như: 46m2, 49m2, 57m2, 61m2, 62m2, 63m2, 65m2, 66m2, 68m2, 74m2, 77m2 giá rẻ

Căn Hộ Chung Cư VP6 Linh Đàm được thiết kế cao 35 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.


Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ vui lòng liên hệ
TRUNG KIÊN:  0966. 325. 382  -  0936. 331. 662
Mail: trungkien.bg98@gmail.com

BẢNG GIÁ CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM GIÁ 14TR - 15.5TR mới cập nhật

  VP6 Linh Đàm 46.8M2

Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh


Căn 46.8M2
4
18
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
5
18
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
6
18
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
9
18
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
11
18
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
14
18
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
16
18
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
18
18
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
20
18
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
21
18
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
23
18
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
25
18
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
29
18
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
31
18
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
32
18
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
34
18
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
35
18
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL

VP6 Linh Đàm 49.44M2

Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh
Căn 49.44M2
4
40
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
5
40
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
7
40
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
9
40
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
11
40
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
15
40
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
17
40
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
18
40
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
21
40
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
23
40
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
26
40
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
28
40
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
30
40
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
31
40
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
33
40
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL

VP6 Linh Đàm 57.51M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh

Căn 57.51M2
6
38
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
8
38
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
11
38
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
14
38
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
16
38
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
17
38
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
19
38
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
22
38
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
24
38
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
26
38
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
28
38
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
29
38
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
31
38
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
33
38
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
34
38
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL

VP6 Linh Đàm 61.05M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh

Căn 61.05M2
4
8
15tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
5
44
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
5
28
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
7
10
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
8
30
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
11
44
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
15
46
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
16
8
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
17
30
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
18
44
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
21
10
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
22
46
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
24
30
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
26
8
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
28
44
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
30
30
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
32
28
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
33
44
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
33
46
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
34
10
14tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL

VP6 Linh Đàm 62.6M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh


Căn 62.6M2
4
16
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
6
16
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
8
16
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
9
16
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
12
16
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
15
16
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
17
16
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
18
16
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
20
16
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
22
16
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
24
16
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
25
16
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
26
16
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
28
16
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
30
16
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
31
16
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
33
16
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
34
16
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL

VP6 Linh Đàm 63.06M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh

Căn 63.06m2
4
04
15tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
5
34
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
7
04
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
9
04
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
12
34
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
14
34
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
14
04
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
16
34
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
18
34
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
20
04
15tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
22
34
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
24
04
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
25
04
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
27
34
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
28
04
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
30
34
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
33
04
14tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
33
34
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL

VP6 Linh Đàm 65.26M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá ChênhCăn 65.26M2
5
06
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
6
12
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
8
32
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
10
26
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
12
42
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
14
12
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
16
20
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
17
32
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
19
42
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
21
12
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
22
20
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
25
42
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
27
06
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
29
26
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
30
12
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
31
42
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
32
20
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
33
32
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
34
26
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL

VP6 Linh Đàm 66M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh
Căn
66.16M2
-
66.68M2
4
24
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
5
24
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
6
24
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
6
48
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
8
24
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
10
48
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
14
24
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
16
24
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
17
48
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
19
24
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
20
24
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
22
48
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
23
24
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
25
48
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
26
48
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
29
24
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
30
24
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
32
48
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
33
24
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
34
24
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
34
48
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Đông Nam
TL

VP6 Linh Đàm 68.33M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh
Căn 68.33M2
4
22
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
5
22
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
7
22
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
8
22
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
11
22
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
14
22
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
16
22
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
18
22
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
20
22
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
21
22
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
23
22
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
25
22
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
26
22
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
28
22
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
30
22
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
31
22
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
33
22
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL
34
22
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Tây Bắc
TL

VP6 Linh Đàm 74.45M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh


Căn 74.45M2
4
14
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
6
14
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
8
14
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
11
14
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
14
14
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
16
14
15.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
18
14
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
20
14
15tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
21
14
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
23
14
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
25
14
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
26
14
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
28
14
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
30
14
14.5tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
32
14
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
33
14
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL
34
14
14tr/m2
Cửa Tây Bắc – Ban Công Tây Nam
TL

VP6 Linh Đàm 77.76M2
Loại Diện Tích Căn Hộ
Tầng
Số Căn Hộ
Giá Gốc
Hướng Cửa và Hướng Ban Công
Giá Chênh


Căn 77.76M2
4
02
15tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
6
36
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
8
02
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
10
36
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
14
26
15.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
16
02
15.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
18
36
15tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
20
02
15tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
21
36
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
23
02
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
25
36
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
26
02
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
28
36
14.5tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
30
02
14.5tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
32
36
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TL
33
02
14tr/m2
Cửa Đông Bắc – Ban Công Đông Nam
TL
34
36
14tr/m2
Cửa Đông Nam – Ban Công Đông Bắc
TLĐại Diện Chủ Đầu Tư Phân Phối Căn Hộ
TRUNG KIÊN:  0966. 325. 382  -  0936. 331. 662

CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM

Bảng chi tiết diện tích căn hộ:
MẶT BẰNG CHUNG CƯ VP6 LINH ĐÀM

Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ vui lòng liên hệ
TRUNG KIÊN:  0966. 325. 382  -  0936. 331. 662

IV. GIÁ BÁN:  (đã bao gồm VAT).
- Giá gốc 15tr/m2   ___Tầng từ: 2, 3, 4, 12A, 17 – 20 
- Giá gốc 15.5tr/m2 ___Tầng từ: 5 – 16 
- Giá gốc 14.5tr/m2 ____Tầng 21 – 28- Giá gốc 14 tr/m2   _____Tầng 29 – 35 

V. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN:
  • Đợt 1: 20% Giá trị Hợp đồng khi xong móng. Xuất phiếu thu lần 1
  • Đợt 2: 20% Giá trị Hợp đồng khi xây thô đến tầng 10. Ký Hợp đồng mua bán
  • Đợt 3: 20% Giá trị Hợp đồng khi xây thô đến tầng 20.
  • Đợt 4: 20% Giá trị Hợp đồng khi xây xong thô
  • Đợt 5: 20% Giá trị Hợp đồng trước khi bàn giao căn hộ.
VI. TIẾN ĐỘ THI CÔNG:
  • Khởi công: Ngày 05/02/2014 (Tức ngày 06/01 năm Giáp Ngọ)
  • Dự kiến Mở bán: Tháng 5/2014
  • Dự kiến Bàn giao: Quý 4/2015

Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ vui lòng liên hệ

TRUNG KIÊN:  0966. 325. 382  -  0936. 331. 662

 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top