Bảng Giá VP5 Linh Đàm

Chuyên Bán Chung Cư VP5 Linh Đàm 45m2, 58m2, 60m2, 61m2, 72m2, 90m2

Quý Khác có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662

Chung Cư VP5 Linh Đàm thiết kế 33 tầng, 1 tầng hầm, mỗi sàn 25 căn, 6 thang máy, 2 thang chỏ hàng.
Hiện tại mỗi sàn có các loại căn hộ với các diện tích như sau:
- Diện tích 45m2:  Có 6 căn/tầng. Thiết kế 1 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp, 1 vệ sinh, 1 ban công
- Diện tích 58m2:  Có 8 căn/tầng. Thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp, 2 vệ sinh, 1 ban công
Diện tích 60m2:  Có 4 căn/tầng. Thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp, 2 vệ sinh, 1 ban công
- Diện tích 61m2:  Có 8 căn/tầng. Thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp, 2 vệ sinh, 1 ban công
- Diện tích 72m2:  Có 4 căn/tầng. Thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp, 2 vệ sinh, 1 ban công
Diện tích 90m2:  Có 4 căn/tầng. Thiết kế 3 phòng ngủ, 1 phòng khách + bếp, 2 vệ sinh, 1 ban công
Chung Cư VP5 Linh Đàm

Giá bán: từ 14- 15.5tr/m2 ( Đã bao gồm VAT)

* Diện tích 45m: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 12, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 19 căn 40, ban công TN giá gốc 15tr/m2,    chênh thỏa thuân
- Tầng 21 căn 12, ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 25 căn 38, ban công TN giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 31 căn 38, ban công TN, giá gốc 14tr/m2,    chênh thỏa thuân.
- Tầng 4 căn 40,   ban công TN giá gốc 15tr/m2,     chênh thỏa thuân.
- Tầng 3 căn 12,   ban công ĐB giá gốc 15tr/m2,     chênh thỏa thuân.
- Tầng 9 căn 12,   ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân..
- Tầng 12 căn 12, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.

* Diện tích 58m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 12 căn 16, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2,  chênh thỏa thuân
- Tầng 18 căn 16, ban công ĐB giá gốc 15tr/m2,     chênh thỏa thuân.
- Tầng 25 căn 42, ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 21 căn 10, ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 28 căn 16, ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 4 căn 16, ban công ĐB giá gốc 15tr/m2,      chênh thỏa thuân.
- Tầng 8 căn 34, ban công TN giá gốc 15.5tr/m2,   chênh thỏa thuân.
- Tầng 10 căn 42, ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 16 căn 34, ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 15 căn 10, ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.

* Diện tích 60,7m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 24,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2,  chênh thỏa thuân
- Tầng 12 căn 26,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2,  chênh thỏa thuân
- Tầng 19 căn 02,  ban công TB giá gốc 15tr/m2,     chênh thỏa thuân
- Tầng 25 căn 24,  ban công ĐN giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 26 căn 02,  ban công TB giá gốc 14.5tr/m2,  chênh thỏa thuân
- Tầng 29 căn 02,  ban công TB giá gốc 14tr/m2,     chênh thỏa thuân
- Tầng 4 căn 24,    ban công ĐN giá gốc 15tr/m2,    chênh thỏa thuân
- Tầng 8 căn 26,    ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 10 căn 50,   ban công TB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 16 căn 26,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân

* Diện tích 61,5m: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 20,  ban công ĐB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 18 căn 30,  ban công TN giá gốc 15tr/m2,    chênh thỏa thuân
- Tầng 24 căn 44,  ban công TN giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 21 căn 06,  ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 28 căn 06 ban công ĐB giá gốc 14.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 31 căn 46,  ban công TN giá gốc 14tr/m2,    chênh thỏa thuân.
- Tầng 5 căn 06,    ban công ĐB giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuận.
- Tầng 8 căn 32,    ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 9 căn 46,    ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 12 căn 44,  ban công TN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân

* Diện tích 72m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 15 căn 28 , ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 23 căn 22,  ban công ĐN giá gốc 14,5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 18 căn 28,  ban công ĐN giá gốc 15tr/m2,    chênh thỏa thuân
- Tầng 29 căn 04,  ban công TB giá gốc 14.5tr/m2 , chênh thỏa thuân
- Tầng 6 căn 48,    ban công TB giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 7 căn 22,    ban công ĐN giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 9 căn 28,    ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân..
- Tầng 12 căn 22,  ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân

* Diện tích 90m2: LH: 0977. 079. 403
- Tầng 12 căn 14,  ban công TB giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 16 căn 14,  ban công ĐN giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 22 căn 14,  ban công ĐN giá gốc 14,5tr/m2, chênh thỏa thuân
- Tầng 27 căn 14,  ban công TB giá gốc 14tr/m2 , chênh thỏa thuân.
- Tầng 5 căn 14,   ban công ĐB giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 6 căn 14,   ban công ĐN giá gốc 15,5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 9 căn 14,   ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.
- Tầng 10 căn 14, ban công ĐN giá gốc 15.5tr/m2, chênh thỏa thuân.

Quý Khác có nhu cầu mua Căn Hộ Chung Cư VP5 Linh Đàm xin liên hệ:
Quý Khác có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662

** Ngoài các Dự Án Chung Cư VP5 Linh Đàm ra Tôi còn có rất nhiều hàng ở các dự án chung cư khác như:
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top