Bảng Giá Kim Văn Kim Lũ CT12


Quý Khác có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662

BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 MỚI CẬP NHẬT

Chuyên bán Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A CT12B CT12C 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ 
Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 45 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.

- Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2.
- Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2.


Bảng giá niêm yết
Giá gốc 14tr/m2 ___Tầng từ: 2, 3, 4, 12A, 17 – 20
Giá gốc 14.5tr/m2___Tầng từ: 5 – 16
Giá gốc 13tr/m2_____Tầng 21 – 25
Giá gốc 12.5tr/m2____Tầng 26 – 30
Giá gốc 12tr/m2______Tầng 31 – 35
Giá gốc 11tr/m2 ______Tầng 36 – 44
Giá gốc 10tr/m2_______Tầng 45

chung cư kim văn kim lũ ct12

Quý Khác có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12


Tòa
Tầng
Căn
Diện tích (m2)
Hướng BC
Giá gốc
Chênh
CT12C
8
36
45
ĐN
14,5
TT
CT12C
10
36
45
ĐN
14,5
TT
CT12C
12
36
45
ĐN
14,5
TT
CT12C
16
12
45
TB
14,5
TT
CT12C
30
12
45
TB
12,5
TT
CT12C
44
12
45
TB
11
TT
CT12C
45
8
49,1
TB
10
TT
CT12C
45
14
49,1
TB
10
TT
CT12C
45
16
49,1
TB
10
TT
CT12C
45
20
49,1
ĐB
10
TT
CT12C
45
2
50,8
TN
10
TT
CT12C
8
4
53,5
TN
14,5
TT
CT12C
39
44
53,5
TN
11
TT
CT12C
44
20
53,5
ĐB
11
TT
CT12C
44
28
53,5
ĐB
11
TT
CT12C
44
16
54,3
TB
11
TT
CT12C
44
8
54,3
TB
11
TT
CT12C
44
32
54,3
ĐN
11
TT
CT12C
7
6
56,2
TB
14,935
TT
CT12C
11
30
56,2
ĐN
14,935
TT
CT12C
18
42
56,2
ĐN
14,42
TT
CT12C
27
42
56,2
ĐN
12,875
TT
CT12C
29
6
56,2
TB
12,875
TT
CT12C
31
6
56,2
TB
12,36
TT
CT12C
37
6
56,2
TB
11,33
TT
CT12C
40
42
56,2
ĐN
11,33
TT
CT12C
41
42
56,2
ĐN
11,33
TT
CT12C
44
6
56,2
TB
11,33
TT
CT12C
44
18
56,2
TB
11,33
TT
CT12C
33
34
65,1
ĐN
12
TT
CT12C
40
10
65,1
TB
11
TT
CT12C
44
10
65,1
TB
11
TT
CT12C
44
14
65,1
TB
11
TT
CT12C
7
26
73,6
ĐB
14,5
320
CT12C
8
22
73,6
ĐB
14,5
330
CT12C
25
26
73,6
ĐB
13
tt
CT12C
28
2
73,6
TN
12,5
360
CT12C
44
2
73,6
TN
11
260
CT12C
44
22
73,6
ĐB
11
290
CT12C
44
26
73,6
ĐB
11
290


Tòa
Tầng
Căn
Diện tích (m2)
Hướng BC
Giá gốc
Chênh
CT12A
45
32
43,1
ĐN
10
TT
CT12A
25
36
45
ĐN
13
TT
CT12A
45
20
49,1
ĐB
10
TT
CT12A
45
34
49,1
ĐN
10
TT
CT12A
45
36
49,1
ĐN
10
TT
CT12A
45
40
49,1
TN
10
TT
CT12A
45
2
50,8
TN
10
TT
CT12A
45
38
50,8
TN
10
TT
CT12A
17
20
53,5
ĐB
14
TT
CT12A
23
44
53,5
TN
13
TT
CT12A
25
20
53,5
ĐB
13
TT
CT12A
40
44
53,5
TN
11
TT
CT12A
42
44
53,5
TN
10
TT
CT12A
43
4
53,5
TN
11
TT
CT12A
16
40
54,3
ĐN
14,5
TT
CT12A
19
32
54,3
ĐN
14
TT
CT12A
38
40
54,3
ĐN
11
TT
CT12A
41
8
54,3
TB
11
TT
CT12A
43
40
54,3
ĐN
11
TT
CT12A
44
32
54,3
ĐN
11
TT
CT12A
9
6
56,2
TB
14,935
TT
CT12A
26
6
56,2
TB
12,875
TT
CT12A
37
6
56,2
TB
11,33
TT
CT12A
39
30
56,2
ĐN
11,33
TT
CT12A
41
18
56,2
TB
11,33
TT
CT12A
42
42
56,2
ĐN
10,3
TT
CT12A
43
42
56,2
ĐN
11,33
TT
CT12A
42
30
56,2
ĐN
10,3
TT
CT12A
7
38
65,1
ĐN
14,5
TT
CT12A
21
38
65,1
ĐN
13
TT
CT12A
22
10
65,1
TB
13
TT
CT12A
29
10
65,1
TB
12,5
TT
CT12A
41
34
65,1
ĐN
11
TT
CT12A
44
10
65,1
TB
11
TT
CT12A
44
34
65,1
ĐN
11
TT
CT12A
12a
38
65,1
ĐN
14
TT
CT12A
18
2
73,6
TN
14
TT
CT12A
27
22
73,6
ĐB
12,5
TT
CT12A
43
2
73,6
TN
11
TT
CT12A
35
2
73,6
TN
12
TT
CT12A
41
22
73,6
ĐB
11
TT
CT12A
41
26
73,6
ĐB
11
TT
CT12A
43
22
73,6
ĐB
11
TT
CT12A
44
22
73,6
ĐB
11
TT
CT12A
44
46
73,6
TN
11
TT


Tòa
Tầng
Căn
Diện tích (m2)
Hướng BC
Giá gốc
Chênh
CT12B
45
32
43,1
ĐN
10
TT
CT12B
10
12
45
TB
14,5
TT
CT12B
11
12
45
TB
14,5
TT
CT12B
33
36
45
ĐN
12
TT
CT12B
45
10
49,1
TB
10
TT
CT12B
45
14
49,1
TB
10
TT
CT12B
45
16
49,1
TB
10
TT
CT12B
45
30
49,1
ĐN
10
TT
CT12B
45
34
49,1
ĐN
10
TT
CT12B
45
22
50,8
ĐB
10
TT
CT12B
45
38
50,8
TN
10
TT
CT12B
7
44
53,5
TN
14,5
TT
CT12B
9
28
53,5
ĐB
14,5
TT
CT12B
15
28
53,5
ĐB
14,5
TT
CT12B
24
28
53,5
ĐB
13
TT
CT12B
24
44
53,5
TN
13
TT
CT12B
27
28
53,5
ĐB
12,5
TT
CT12B
28
20
53,5
ĐB
12,5
TT
CT12B
41
4
53,5
TN
11
TT
CT12B
4
8
54,3
TB
14
TT
CT12B
42
32
54,3
ĐN
10
TT
CT12B
10
6
56,2
TB
14,935
TT
CT12B
14
30
56,2
ĐN
14,935
TT
CT12B
15
6
56,2
TB
14,935
TT
CT12B
15
30
56,2
ĐN
14,935
TT
CT12B
15
42
56,2
ĐN
14,935
TT
CT12B
25
18
56,2
TB
13,39
TT
CT12B
26
30
56,2
ĐN
12,875
TT
CT12B
29
6
56,2
TB
12,875
TT
CT12B
33
30
56,2
ĐN
12,36
TT
CT12B
34
18
56,2
TB
12,36
TT
CT12B
4
24
60,4
ĐB
14
TT
CT12B
19
48
60,4
TN
14
TT
CT12B
21
48
60,4
TN
13
TT
CT12B
22
48
60,4
TN
13
TT
CT12B
12a
14
65,1
TB
14
TT
CT12B
4
38
65,1
ĐN
14
TT
CT12B
6
10
65,1
TB
14,5
TT
CT12B
14
38
65,1
ĐN
14,5
TT
CT12B
22
38
65,1
ĐN
13
TT
CT12B
43
14
65,1
TB
11
TT
CT12B
44
34
65,1
ĐN
11
TT
CT12B
44
38
65,1
ĐN
11
TT
CT12B
15
46
73,6
TN
14,5
TT
CT12B
28
26
73,6
ĐB
12,5
TT
CT12B
35
22
73,6
ĐB
12
TT

Quý Khác có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662** Ngoài các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 Tôi còn chuyên bán các chung cư như: 
với tất cả các căn hộ. Đảm bảo giá rẻ nhất thị trường.Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm.
kim văn kim lũ ct12 chung cư goldmark city
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top