Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Căn hộ 2 phòng ngủ:
Căn hộ diện tích 63.1 – 65m2 : 3 căn/sàn, tổng 63 căn
Căn hộ diện tích 78,8 – 79.2 – 80 – 81.3 – 88.8m2 : 6 căn/sàn, tổng 126 căn
Căn hộ 3 phòng ngủ:
Căn hộ diện tích 96 – 99 – 100 – 103.8m2 : 5 căn/sàn, tổng 105 căn

Căn hộ diện tích 117 – 119 – 120 – 122 – 127 – 130m2 : 5 căn/sàn, tổng 105 căn
 chung cư the golden palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm - TÒA B
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm - TÒA B
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm
Thiết Kế Mặt Bằng Căn Hộ The Golden Palm

 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top