Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh


Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Mặt Bằng Tổng Quan

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.7m2

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 59.5m2

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 63.2m2

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.3m2

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 66.2m2

Mặt Bằng Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 65.7m2

Chung Cư The Golden An Khánh
Căn Hộ: 65.8m2


________________________

 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top