BẢNG GIÁ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 - THÁNG 9

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 BÁN các Căn Hộ - Ki Ốt - Căn Penthouse GIÁ RẺ.
Gọi Ngay:
Trung Kiên: 0966. 325 382    0936. 331. 662
Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12,  3 tòa A – B – C. Với các loại diện tích như: 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ. 
Sẽ nhận nhà vào THÁNG 11 tới

chung cư kim văn kim lũ

Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 45 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.
                                    
Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2.
Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2.
Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2.

Giá gốc 14tr/m2 ___Tầng từ: 2, 3, 4, 12A, 17 – 20
Giá gốc 14.5tr/m2___Tầng từ: 5 – 16
Giá gốc 13tr/m2_____Tầng 21 – 25
Giá gốc 12.5tr/m2____Tầng 26 – 30
Giá gốc 12tr/m2______Tầng 31 – 35
Giá gốc 11tr/m2 ______Tầng 36 – 41
Giá gốc 10tr/m2_______Tầng 42 – 45

BẢNG GIÁ CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12 THÁNG 9 MỚI CẬP NHẬT
Tòa
Tầng
Căn
Diện tích
Hướng
Giá gốc
Chênh
CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 TOÀ A
CT12A
3
10
65,1
TB
14
260
CT12A
5
42
56,2
ĐN
14
235
CT12A
6
38
65,1
ĐN
14,5
330
CT12A
7
12
45
TB
14,5
200
CT12A
9
6
56,2
TB
14,935
340
CT12A
11
6
56,2
TB
14,935
295
CT12A
11
2
73,6
TN
14,5
325
CT12A
15
22
73,6
ĐB
14,5
260
CT12A
16
12
45
TB
14,5
180
CT12A
16
40
54,3
ĐN
14,5
275
CT12A
17
28
53,5
ĐB
14
275
CT12A
17
40
54,3
ĐN
14
235
CT12A
17
34
65,1
ĐN
14
310
CT12A
18
40
54,3
ĐN
14
270
CT12A
19
40
54,3
ĐN
14
240
CT12A
19
18
56,2
TB
14,42
280
CT12A
20
36
45
ĐN
14,5
200
CT12A
20
32
54,3
ĐN
14
240
CT12A
21
36
45
ĐN
13
220
CT12A
22
36
45
ĐN
13
220
CT12A
22
44
53,5
TN
13
290
CT12A
23
44
53,5
TN
13
290
CT12A
24
6
56,2
TB
13,39
290
CT12A
25
20
53,5
ĐB
13
280
CT12A
25
6
56,2
TB
13,39
300
CT12A
26
6
56,2
TB
12,875
360
CT12A
27
22
73,6
ĐB
12,5
375
CT12A
28
6
56,2
TN, TB
12,875
310
CT12A
29
28
53,5
ĐB
12
235
CT12A
30
28
53,5
ĐB
12,5
250
CT12A
30
30
56,2
ĐN
12,875
310
CT12A
32
6
56,2
TB
12,36
tt
CT12A
33
10
65,1
TB
12,5
275
CT12A
34
46
73,6
TN
12
335
CT12A
35
42
56,2
ĐN
12,36
310
CT12A
35
48
60,4
TN
12
250
CT12A
35
2
73,6
TN
12
310
CT12A
37
6
56,2
TB
11,33
310
CT12A
38
4
53,5
TN
11
290
CT12A
38
46
73,6
TN
11
330
CT12A
39
30
56,2
ĐN
10,3
310
CT12A
39
38
65,1
ĐN
11
290
CT12A
40
36
45
ĐN
11
250
CT12A
40
44
53,5
TN
11
260
CT12A
41
8
54,3
TB
11
270
CT12A
41
18
56,2
TB
11,33
250
CT12A
41
34
65,1
ĐN
11
290
CT12A
41
26
73,6
ĐB
11
230
CT12A
41
22
73,6
ĐB
11
235
CT12A
42
30
56,2
ĐN
10,3
260
CT12A
43
28
53,5
ĐB
11
230
CT12A
43
4
53,5
TN
11
270
CT12A
43
40
54,3
ĐN
11
220
CT12A
43
38
65,1
ĐN
11
260
CT12A
43
22
73,6
ĐB
11
235
CT12A
44
34
65,1
ĐN
11
250
CT12A
44
10
65,1
TB
11
210
CT12A
44
22
73,6
ĐB
11
235
CT12A
45
12
43,1
TB
10
180
CT12A
45
8
49,1
TB
10
190
CT12A
45
10
49,1
TB
10
190
CT12A
45
14
49,1
TB
10
180
CT12A
45
34
49,1
ĐN
10
230
CT12A
45
36
49,1
ĐN
10
230
CT12A
45
38
50,8
TN
10
230
CT12A
45
2
50,8
TN
10
180
CT12A
12A
42
56,2
TB
14,935
260
 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 TOÀ B
CT12B
15
40
54,3
ĐN
14,5
270
CT12B
12a
14
65,1

14
190
CT12B
25
46
73,6
TN
13,5
295
CT12B
25
36
45
ĐN
13
220
CT12B
33
36
45
ĐN
12
250
CT12B
21
12
45
TB
13
200
CT12B
23
20
53,5
ĐB
13
235
CT12B
24
28
53,5
ĐB
13
300
CT12B
25
4
53,5
TN
13
330
CT12B
28
20
53,5
ĐB
12,5
310
CT12B
28
28
53,5
ĐB
12,5
290
CT12B
34
28
53,5
ĐB
12
270
CT12B
35
28
53,5
ĐB
12
280
CT12B
37
20
53,5
ĐB
11
325
CT12B
38
28
53,5
ĐB
11
340
CT12B
37
20
53,5
ĐB
11
280
CT12B
3
40
54,3
ĐN
14
250
CT12B
25
32
54,3
ĐN
13
290
CT12B
23
16
54,3
TB
13
150
CT12B
22
40
54,3
ĐN
13
270
CT12B
37
16
54,3
TB
11
320
CT12B
16
16
54,3
TB
14,5
260
CT12B
11
40
54,3
ĐN
14,5
245
CT12B
8
6
56,2
TB
14,42
235
CT12B
10
6
56,2
TB
14,935
260
CT12B
15
6
56,2
TB
14,935
250
CT12B
16
18
56,2
TB
14,935
290
CT12B
18
18
56,2
TB
14,42
300
CT12B
26
30
56,2
ĐN
12,875
340
CT12B
29
6
56,2
TB
12,875
295
CT12B
33
30
56,2
ĐN
12,36
310
CT12B
34
18
56,2
TB
12,36
245
CT12B
34
6
56,2
TB
12
260
CT12B
38
42
56,2
ĐN
11,33
345
CT12B
44
42
56,2
ĐN
11,33
260
CT12B
35
42
56,2
ĐN
12,36
330
CT12B
37
6
56,2
TB
11,33
270
CT12B
15
8
56,2
TB
14,935
250
CT12B
4
24
60,4
ĐB
14
220
CT12B
19
48
60,4
TN
14
265
CT12B
4
38
65,1
ĐN
14
300
CT12B
15
34
65,1
ĐN
14,5
330
CT12B
22
38
65,1
ĐN
13
350
CT12B
31
34
65,1
ĐN
12
350
CT12B
44
38
65,1
ĐN
11
250
CT12B
44
34
65,1
ĐN
11
235
CT12B
43
38
65,1
ĐN
11
TT
CT12B
14
34
65,1
ĐN
14,5
260
CT12B
26
10
65,1
TB
12,5
310
CT12B
37
10
65,1
TB
11
310
CT12B
44
46
73,6
TN
11
275
CT12B
40
22
73,6
ĐB
11
260
CT12B
38
46
73,6
TN
11
TT
CT12B
35
22
73,6
ĐB
12
330
CT12B
35
46
73,6
TN
12
330
CT12B
27
26
73,6
ĐB
12,5
300
CT12B
18
26
73,6
ĐB
14
270
CT12B
3
22
73,6
ĐB
14,5
320
CT12B
12
2
73,6
TN
14,5
345
CT12B
41
46
73,6
TN
11
285
CT12B
42
46
73,6
TN
10
270
CT12B
45
10
49,1
TB
10
180
CT12B
45
16
49,1
TB
10
200
CT12B
45
28
49,1
ĐN
10
180
CT12B
45
34
49,1
ĐN
10
180
CT12B
45
36
49,1
ĐN
10
190
CT12B
45
38
50,8
ĐB
10
180
CT12B
45
22
50,8
ĐB
10
180
 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 TOÀ C
CT12C
8
30
56,2
ĐN
14,935
270
CT12C
15
22
73,6
ĐB
14,5
300
CT12C
16
12
45
TB
14,5
200
CT12C
15
12
45
TB
14,5
210
CT12C
16
12
45
TB
14,5
200
CT12C
29
4
53,5
TN
12
330
CT12C
36
4
53,5
TN
11
310
CT12C
39
20
53,5
ĐB
11
290
CT12C
5
28
53,5
ĐB
14,5
260
CT12C
11
16
54,3
TB
14,5
280
CT12C
19
32
54,3
ĐN
14
TT
CT12C
23
16
54,2
TB
13
260
CT12C
23
8
54,3
TB
13
260
CT12C
44
16
54,3
TB
11
190
CT12C
44
8
54,3
TB
11
190
CT12C
44
32
54,3
ĐN
11
190
CT12C
38
40
54,3
ĐN
11
310
CT12C
18
32
54,3
ĐN
14
TT
CT12C
24
40
54,3
ĐN
13
290
CT12C
37
8
54,3
TB
11
290
CT12C
32
32
54,3
ĐN
12
325
CT12C
23
8
54,3
TB
13
240
CT12C
12
30
56,2
ĐN-ĐB
14,935
295
CT12C
18
42
56,2
ĐN
14,42
280
CT12C
18
30
56,2
ĐN
14,42
310
CT12C
19
42
56,2
ĐN
14,42
310
CT12C
20
30
56,2
ĐN
14,42
310
CT12C
29
6
56,2
TB
12,875
175
ct12c
31
6
56,2
TB
12,36
290
CT12C
33
30
56,2
ĐN
12,36
330
CT12c
36
42
57,2
ĐN
13,36
340
CT12C
37
6
56,2
TB
11,33
295
CT12C
44
6
56,2
TB
11,33
185
CT12C
44
18
56,2
TB
11,33
190
CT12C
20
6
56,2
TB
14,42
240
CT12C
30
30
56,2
ĐN-ĐB
14,935
300
ct12c
22
48
60,4
TN
13
245
CT12C
9
48
60,4
TN
14,5
230
CT12C
24
34
65,1
ĐN
13
370
CT12C
24
38
65,1
ĐN
13
TT
CT12C
40
10
65,1
TB
11
280
CT12C
44
14
65,1
TB
11
235
CT12C
44
10
65,1
TB
11
235
CT12C
44
34
65,1
ĐN
11
320
CT12C
5
38
65,1
ĐN
14,5
355
CT12C
37
10
65,1
TB
11
290
CT12C
18
10
65,1
TB
14
300
CT12C
33
38
65,1
ĐN
12
320
CT12C
44
22
73,6
ĐB
11
235
CT12C
44
26
73,6
ĐB
11
235
CT12C
44
2
73,6
TN
11
TT
CT12C
36
22
73,6
ĐB
11
290
CT12C
33
26
73,6
ĐB
12
310
CT12C
24
22
73,6
ĐB
13
TT
CT12C
23
26
73,6
ĐB
13
355
CT12C
11
46
73,6
TN
14,5
310
CT12C
8
26
73,6

14,5
280
CT12C
7
26
73,6
ĐB
14,5
245
CT12C
28
2
73,6
ĐB
14,5
345
CT12C
20
22
73,6
ĐB
14
300
CT12C
29
2
73,6
ĐB
14,5
370
CT12C
45
2
50,8
TN
10
260
CT12C
45
8
49,1
TB
10
200
CT12C
45
14
49,1
TB
10
180
CT12C
45
16
49,1
TB
10
180
 Quý khách vui lòng liên hệ ngay để mua được căn hộ giá rẻ nhất:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkienn098@gmail.com

tag: chung cư kim văn , chung cư kim văn kim lũ, chung cu kim van, chung cu kim van kim lu
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top