BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM MỚI NHẤT

Chung cư HH4 Linh Đàm  - Hoàng Mai - Hà Nội
Liên Hệ Ngay Để Mua Được Căn Hộ Giá Rẻ Nhất
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Tham Khảo Thêm Tại Site:


BẢNG GIÁ CHUNG CƯ HH4 LINH ĐÀM MỞ BÁN ĐỢT 1

Chung cư hh4 linh đàm 45m2:
Tầng
Căn
Diện tích
Gốc
Chênh
3
16
45,88
15
45
3
18
45,88
15
45
3
38
45,88
15
70
4
16
45,88
15
45
5
18
45,88
15,5
50
6
16
45,88
15,5
55
6
18
45,88
15,5
55
14
16
45,88
15,5
65
14
18
45,88
15,5
65
15
16
45,88
15,5
80
15
18
45,88
15,5
80
15
36
45,88
15,5
80
15
38
45,88
15,5
80
16
16
45,88
15,5
130
16
18
45,88
15,5
130
16
36
45,88
15,5
130
16
38
45,88
15,5
130
17
16
45,88
15
50
17
18
45,88
15
50
17
36
45,88
15
50
17
38
45,88
15
50
18
16
45,88
15
80
18
18
45,88
15
95
18
36
45,88
15
80
18
38
45,88
15
80
19
16
45,88
15
90
19
18
45,88
15
135
20
16
45,88
15
60
20
18
45,88
15
60
20
36
45,88
15
40
20
38
45,88
15
45
23
16
45,88
14,5
100
23
36
45,88
14,5
100
23
38
45,88
14,5
50
24
18
45,88
14,5
55
24
36
45,88
14,5
55
26
16
45,88
14,5
75
26
18
45,88
14,5
75
26
36
45,88
14,5
85
26
38
45,88
14,5
85
27
16
45,88
14,5
90
27
18
45,88
14,5
90
32
16
45,88
14
80
32
18
45,88
14
80
32
36
45,88
14
75
32
38
45,88
14
75
34
36
45,88
14
80
34
38
45,88
14
80
35
18
45,88
14
70
12a
16
45,88
15
70
12a
18
45,88
15
70

Chung cư hh4 linh đàm 61m2:
Tầng
Căn
Diện tích
Gốc
Chênh
3
40
61,09
15
70
4
14
61,09
15
105
14
20
61,09
15,5
tt
14
34
61,09
15,5
125
15
14
61,09
15,5
130
15
20
61,09
15,5
130
15
34
61,09
15,5
130
15
40
61,09
15,5
130
16
14
61,09
15,5
155
16
20
61,09
15,5
155
16
34
61,09
15,5
155
16
40
61,09
15,5
155
17
14
61,09
15
80
17
20
61,09
15
90
17
34
61,09
15
90
17
40
61,09
15
90
18
20
61,09
15
130
18
34
61,09
15
130
18
40
61,09
15
130
19
14
61,09
15
120
19
20
61,09
15
120
20
34
61,09
15
110
20
40
61,09
15
120
22
34
61,09
14,5
130
22
40
61,09
14,5
170
23
20
61,09
14,5
135
23
34
61,09
14,5
170
24
34
61,09
14,5
115
26
14
61,09
14,5
140
26
34
61,09
14,5
170
26
40
61,09
14,5
120
32
14
61,09
14
120
32
34
61,09
14
100
32
40
61,09
14
100
34
14
61,09
14
100
34
20
61,09
14
100
34
34
61,09
14
100
35
20
61,09
14
130
12a
14
61,09
15
110

Chung cư hh4 linh đàm 65m2:
Tầng
Căn
Diện tích
Gốc
Chênh
4
6
65,52
15
105
4
8
65,52
15
105
4
28
65,52
15
85
5
26
65,52
15,5
105
5
28
65,52
15,5
105
7
26
65,52
15,5
80
7
28
65,52
15,5
85
8
6
65,52
15,5
180
8
8
65,52
15,5
180
8
26
65,52
15,5
165
15
6
65,52
15,5
120
15
8
65,52
15,5
120
15
26
65,52
15,5
130
15
28
65,52
15,5
130
16
6
65,52
15,5
180
16
8
65,52
15,5
180
16
26
65,52
15,5
175
16
28
65,52
15,5
175
17
6
65,52
15
80
17
8
65,52
15
80
17
26
65,52
15
110
17
28
65,52
15
110
18
8
65,52
15
120
18
26
65,52
15
130
18
28
65,52
15
130
19
6
65,52
15
100
19
8
65,52
15
100
20
6
65,52
15
75
20
8
65,52
15
75
20
26
65,52
15
110
20
28
65,52
15
110
23
6
65,52
14,5
130
24
8
65,52
14,5
125
24
26
65,52
14,5
115
25
6
65,52
14,5
100
25
8
65,52
14,5
100
26
8
65,52
14,5
125
27
6
65,52
14,5
120
27
8
65,52
14,5
120
32
6
65,52
14
100
32
8
65,52
14
100
32
26
65,52
14
120
32
28
65,52
14
120
34
26
65,52
14
100
34
28
65,52
14
100
12a
6
65,52
15
90
12a
8
65,52
15
90

Chung cư hh4 linh đàm 67m2:
Tầng
Căn
Diện tích
Gốc
Chênh
4
24
67,04
15
105
4
30
67,04
15
85
5
10
67,04
15,5
105
5
24
67,04
15,5
105
7
30
67,04
15,5
125
8
4
67,04
15,5
180
8
10
67,04
15,5
180
8
24
67,04
15,5
165
12
4
67,04
15,5
105
12a
10
67,04
15
90
14
4
67,04
15,5
160
15
4
67,04
15,5
120
15
10
67,04
15,5
120
15
24
67,04
15,5
130
15
30
67,04
15,5
130
16
4
67,04
15,5
180
16
10
67,04
15,5
180
16
24
67,04
15,5
175
16
30
67,04
15,5
175
17
4
67,04
15
80
17
10
67,04
15
80
17
24
67,04
15
110
17
30
67,04
15
125
18
4
67,04
15
120
18
10
67,04
15
120
18
24
67,04
15
130
18
30
67,04
15
130
19
4
67,04
15
100
19
10
67,04
15
100
19
24
67,04
15
130
20
10
67,04
15
90
20
24
67,04
15
120
20
30
67,04
15
110
22
30
67,04
14,5
115
24
10
67,04
14,5
120
25
24
67,04
14,5
150
26
10
67,04
14,5
130
26
30
67,04
14,5
130
27
10
67,04
14,5
120
31
30
67,04
14
130
32
4
67,04
14
100
32
10
67,04
14
100
32
24
67,04
14
120
32
30
67,04
14
120
34
4
67,04
14
90
34
24
67,04
14
100
34
30
67,04
14
100

Chung cư hh4 linh đàm 76m2:
Tầng
Căn
Diện tích
Gốc
Chênh
3
32
75,27
15
100
7
32
76,27
15,965
120
8
32
76,27
15,965
160
11
2
76,26
15,965
150
12
2
76,27
15,965
150
12
22
76,27
15,5
190
14
2
76,27
15,965
160
14
12
76,27
15,965
150
15
2
76,27
15,965
140
15
12
76,27
15,965
160
15
22
76,27
15,965
180
15
32
76,27
15,965
160
16
2
76,27
15,965
195
16
12
76,27
15,965
195
16
22
76,27
15,965
195
16
32
76,27
15,965
195
17
2
76,27
15,45
110
17
12
76,27
15,45
110
17
22
76,27
15,45
170
17
32
76,27
15,45
170
19
2
76,27
15,45
130
19
22
76,27
15
160
20
2
76,27
15,45
120
20
22
76,27
15,45
tt
21
2
76,27
14,935
150
22
32
76,27
14,935
170
23
2
76,27
14,935
180
23
12
76,27
14,935
170
23
12
76,27
14,935
180
23
32
76,27
14,935
180
24
32
76,27
14,935
150
25
12
76,27
14,935
140
26
2
76,27
14,935
160
26
12
76,27
14,935
175
26
22
76,27
14,935
tt
26
32
76,27
14,935
160
27
2
76,27
14,935
160
27
12
76,27
14,935
160
27
22
76,27
14,935
180
32
2
76,27
14,42
120
32
12
76,27
14,42
160
32
22
76,27
14,42
180
32
32
76,27
14,42
160
34
12
76,27
14,42
tt
34
22
76,27
14,42
160
34
32
76,27
14,42
160
35
22
76,27
14
170
12a
12
76,27
15,45
170

Tổng Quan Chung Cư Linh Đàm HH4


Dự án: Chung cư HH4 Linh Đàm – Hoàng Mai - Hà Nội
Địa chỉ: Bán đảo Linh Đàm – Khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Quy mô:       3.553m2
Khởi công:    T6/2014
Hoàn thành:    12/2015
Chủ đầu tư:  Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (là chủ đầu tư các Dự án VP5 Linh Đàm, Dự án Đại Thanh, Dự án Xala, VP6 Linh Đàm, Dự án Kim văn Kim lũ CT11, CT12,  ...)


Tiền Ích Chung Cư Linh Đàm HH4
Phía Bắc: tiếp giáp đường vào khu bán đảo hồ Linh Đàm
Phía Đông: hồ Linh Đàm + giáp khu đỗ xe
Phía Tây: giáp đường Nguyễn Hữu Thọ
Phía Nam: giáp công viên và khu công cộng
Phối Cảnh Chung Cư HH4 Linh Đàm

Chung cư HH4 linh đàm có vị trí ở trung tâm trong KĐT kiểu mẫu linh đàm giá chỉ từ 14tr/m2 - 15,5tr/m2 thiết kế căn hộ từ 45m2 - 90m2. Đơn vị phân phối là sàn đại việt được chủ đầu tư đánh giá là đơn vị uy tín và được chủ đầu tư tin tưởng để phân phối dự án.
Thời gian này, song song việc mở bán dự án Chung Cư VP6 Linh Đàm, CĐT đang cho làm móng dự án HH4 Tây Linh Đàm, vị trí, tiến độ, thời gian mở bán và giá đang là điều quan tâm lớn của người dân !

Chung cư HH4 linh Đàm
Thiết Kế 3 Toa HH4 Linh Đàm
Chung cư HH4 Linh Đàm thiết kế các căn hộ đa dạng từ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ tạo nhiều sự lựa chọn cho khách hàng phù hợp với nhu cầu sử dụng và mức độ tài chính.

Chung cư HH4 linh Đàm
Thiết Kế Sàn HH4 Linh Đàm
Căn 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh: 45m2
Căn 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 61m2, 65m2, 67m2
Căn 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh: 76m2


Đợt 1: 20% Giá trị hợp đồng khi xong móng, xuất phiếu thu lần 1
Đợt 2: 20% Giá trị hợp đồng khi xây xong tầng 10, ký hợp đồng mua bán căn hộ
Đợt 3: 20% Giá trị hợp đồng khi xây xong tầng 20
Đợt 4: 20% Giá trị hợp đồng khi xây xong thô
Đợt 5: 20% Giá trị hợp đồng trước khi nhận bàn giao căn hộ

Giá bán: dự kiến giá gốc chỉ từ 14 – 15.5triệu/m2 (Đã bao gồm VAT)

Liên Hệ Ngay Để Mua Được Căn Hộ Giá Rẻ Nhất
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Tham Khảo Thêm Tại Site:
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top