Bảng Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 Mới Cập Nhật

Bảng Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12
Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12,  3 tòa A – B – C. Với các loại diện tích như: 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ  nhất thị trường.
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:

Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 45 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.
                                                             
Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2.
Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2.
Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2.

Bảng giá niêm yết
Giá gốc 14tr/m2 ___Tầng từ: 2, 3, 4, 12A, 17 – 20
Giá gốc 14.5tr/m2___Tầng từ: 5 – 16
Giá gốc 13tr/m2_____Tầng 21 – 25
Giá gốc 12.5tr/m2____Tầng 26 – 30
Giá gốc 12tr/m2______Tầng 31 – 35
Giá gốc 11tr/m2 ______Tầng 36 – 44
Giá gốc 10tr/m2_______Tầng 45
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:

Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
BẢNG GIÁ CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12 A-B-C
CĂN HỘ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12A
Tòa
Tầng
Căn
Diện tích (m2)
Hướng BC
Giá gốc
Chênh
CT12A
5
40
54,3
ĐN
14,5
270
CT12A
5
14
65,1
TB
14,5
285
CT12A
7
38
65,1
ĐN
14,5
360
CT12A
9
6
56,2
TB
14,935
340
CT12A
11
18
56,2
TB
14,935
265
CT12A
19
32
54,3
ĐN
14
310
CT12A
21
38
65,1
ĐN
13
360
CT12A
22
10
65,1
TB
13
310
CT12A
23
44
53,5
TN
13
290
CT12A
25
20
53,5
ĐB
13
345
CT12A
26
6
56,2
TB
12,875
310
CT12A
27
22
73,6
ĐB
12,5
350
CT12A
35
2
73,6
TN
12
360
CT12A
37
40
54,3
ĐN
11
270
CT12A
37
6
56,2
TB
11,33
310
CT12A
38
6
56,2
TB
11,33
300
CT12A
39
30
56,2
ĐN
11,33
310
CT12A
41
8
54,3
TB
11
270
CT12A
41
22
73,6
ĐB
11
295
CT12A
41
26
73,6
ĐB
11
295
CT12A
42
42
56,2
ĐN-TN
10,3
260
CT12A
43
4
53,5
TN
11
200
CT12A
43
40
54,3
ĐN
11
230
CT12A
43
2
73,6
TN
11
260
CT12A
43
22
73,6
ĐB
11
295
CT12A
44
10
65,1
TB
11
210
CT12A
44
34
65,1
ĐN
11
220
CT12A
44
22
73,6
ĐB
11
295
CT12A
44
46
73,6
TN
11
250
CT12A
45
2
50,8
TN
10
200
CT12A
45
20
49,1
ĐB
10
155
CT12A
45
32
43,1
ĐN
10
150
CT12A
45
34
49,1
ĐN
10
230
CT12A
45
36
49,1
ĐN
10
230
CT12A
45
38
50,8
TN
10
230
CT12A
45
40
49,1
TN
10
170
CT12A
12a
30
56,2
ĐN
14,42
290
CT12A
12a
38
65,1
ĐN
14
250

 Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Tòa
Tầng
Căn
Diện tích (m2)
Hướng
Giá gốc
Chênh
CT12B
2
14
50,8
 TB
14
230
CT12B
3
40
54,3
 ĐN
14
250
CT12B
4
8
54,3
TB
14
230
CT12B
4
38
65,1
ĐN
14
350
CT12B
6
10
65,1
TB
14,5
270
CT12B
7
44
53,5
TN
14,5
270
CT12B
7
32
54,3
ĐN
14,5
260
CT12B
7
6
56,2
TB
14,935
270
CT12B
10
12
45
TB
14,5
170
CT12B
10
6
56,2
TB
14,935
290
CT12B
11
12
45
TB
14,5
190
CT12B
14
30
56,2
ĐN
14,935
300
CT12B
15
6
56,2
TB
14,935
280
CT12B
15
30
56,2
ĐN
14,935
330
CT12B
15
42
56,2
ĐN-TN
14,935
280
CT12B
19
48
60,4
TN
14
280
CT12B
21
48
60,4
TN
13
270
CT12B
22
48
60,4
TN
13
270
CT12B
22
38
65,1
ĐN
13
360
CT12B
24
44
53,5
TN
13
280
CT12B
26
30
56,2
ĐN
12,875
350
CT12B
28
20
53,5
ĐB
12,5
330
CT12B
29
6
56,2
TB
12,875
300
CT12B
29
26
73,6
ĐB
12,5
tt
CT12B
33
36
45
ĐN
12
250
CT12B
33
30
56,2
ĐN
12,36
350
CT12B
34
18
56,2
TB
12,36
270
CT12B
35
22
73,6
ĐB
12
335
CT12B
38
6
56,2
TB
11,33
310
CT12B
41
4
53,5
TN
11
205
CT12B
42
16
54.3
TB
11
240
CT12B
42
32
54,3
ĐN
10
320
CT12B
42
30
56,2
ĐN
10,3
tt
CT12B
43
14
65,1
TB
11
220
CT12B
44
34
65,1
ĐN
11
275
CT12B
44
38
65,1
ĐN
11
230
CT12B
45
10
49,1
TB
10
175
CT12B
45
14
49,1
TB
10
220
CT12B
45
16
49,1
TB
10
200
CT12B
45
22
50,8
ĐB
10
210
CT12B
45
30
49,1
ĐN
10
205
CT12B
45
32
43,1
ĐN
10
205
CT12B
45
38
50,8
TN
10
190
CT12B
45
34
49,1
ĐN
10
190
 Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Tòa
Tầng
Căn
Diện tích (m2)
Hướng BC
Giá gốc
Chênh
CT12C
2
24
56,2
ĐB
14
tt
CT12C
7
4
53,5
TN
14,5
290
CT12C
7
6
56,2
TB
14,935
260
CT12C
7
26
73,6
ĐB
14,5
320
CT12C
8
36
45
ĐN
14,5
240
CT12C
10
12
45
TB
14,5
205
CT12C
10
36
45
ĐN
14,5
220
CT12C
11
30
56,2
ĐN
14,935
370
CT12C
16
12
45
TB
14,5
190
CT12C
28
2
73,6
TN
12,5
360
CT12C
29
8
54,3
TB
12,5
270
CT12C
29
6
56,2
TB
12,875
300
CT12C
33
34
65,1
ĐN
12
370
CT12C
39
44
53,5
TN
11
275
CT12C
40
10
65,1
TB
11
210
CT12C
41
42
56,2
ĐN
11,33
300
CT12C
44
12
45
TB
11
200
CT12C
44
20
53,5
ĐB
11
240
CT12C
44
28
53,5
ĐB
11
240
CT12C
44
16
54,3
TB
11
230
CT12C
44
8
54,3
TB
11
230
CT12C
44
32
54,3
ĐN
11
230
CT12C
44
6
56,2
TB
11,33
250
CT12C
44
18
56,2
TB
11,33
250
CT12C
44
10
65,1
TB
11
270
CT12C
44
14
65,1
TB
11
270
CT12C
44
2
73,6
TN
11
260
CT12C
44
22
73,6
ĐB
11
290
CT12C
44
26
73,6
ĐB
11
290
CT12C
45
2
50,8
TN
10
240
CT12C
45
8
49,1
TB
10
200
CT12C
45
14
49,1
TB
10
230
CT12C
45
16
49,1
TB
10
230
CT12C
45
20
49,1
ĐB
10
160

Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0966. 325. 382  /  0936. 331. 662
Yho: kimkangn098
Mail: trungkien.bg98@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:
** Ngoài Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 ra Tôi còn có rất nhiều hàng ở các dự án chung cư khác như:
- Chung Cư VP6 Linh Đàm.


Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm

 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top