CT12C CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ HÀNG MỚI TỔNG HỢP


chung cư hà nội giá rẻ
Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ. LH: 0966. 325. 382
Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 43 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.
Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2.
Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2.
Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2.
BẢNG TỔNG HỢP CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12C

45M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C

45M2 CT12C
TẦNG
CĂN HỘ SỐ
HƯỚNG CĂN HỘ
GIÁ GỐC
6
36
Cửa TB – Ban Công ĐN

14.5TR/M2
8
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
12
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
14
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
17
12
Cửa ĐN – Ban Công TB

14TR/M2
18
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
20
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
22
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
13TR/M2
24
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
26
26
Cửa TB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
29
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
31
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
12TR/M2
33
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
36
36
Cửa TB – Ban Công ĐN

11TR/M2
36
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
38
12
Cửa ĐN – Ban Công TB

53.5M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C


53.4M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
6
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

14.5TR/M2
10
44
Cửa TB – Ban Công TN
14
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
15
28
Cửa TN – Ban Công TB
17
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

14TR/M2
17
44
Cửa TB – Ban Công TN
19
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
21
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

13TR/M2
22
28
Cửa TN – Ban Công TB
24
44
Cửa TB – Ban Công TN
26
28
Cửa TN – Ban Công TB

12.5TR/M2
27
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
28
44
Cửa TB – Ban Công TN
29
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
31
44
Cửa TB – Ban Công TN

12TR/M2
34
28
Cửa TN – Ban Công TB
35
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
36
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB

11TR/M2
38
28
Cửa TN – Ban Công TB
38
44
Cửa TB – Ban Công TN
39
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN


54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C

54.3M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
8
40
Cửa TN – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
10
08
CửaTN – Ban Công TB
14
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
15
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
16
08
CửaTN – Ban Công TB
17
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
14TR/M2
20
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
21
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

13TR/M2
23
08
CửaTN – Ban Công TB
24
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
27
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
08
CửaTN – Ban Công TB
29
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
30
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
31
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

12TR/M2
32
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
35
08
CửaTN – Ban Công TB
36
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

11TR/M2
37
08
CửaTN – Ban Công TB
38
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
40
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

56.2M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C


56.2M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
6
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN


14.5TR/M2
9
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
12
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
15
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
16
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
17
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN


14TR/M2
17
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
18
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
18
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
19
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
21
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN

13TR/M2
22
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
23
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
24
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
26
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB

12.5TR/M2
29
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
30
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
31
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN

12TR/M2
32
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
34
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
35
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
36
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB

11TR/M2
37
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
38
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
40
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN

60.4M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C60.4M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
24
 Cửa TN – Ban Công ĐB


14.5TR/M2
8
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
10
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
14
24
Cửa TN – Ban Công ĐB
15
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
17
24
Cửa TN – Ban Công ĐB


14TR/M2
18
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
18
24
Cửa TN – Ban Công ĐB
20
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
21
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
22
24
Cửa TN – Ban Công ĐB

13TR/M2
24
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
25
24
Cửa TN – Ban Công ĐB
25
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
26
24
Cửa TN – Ban Công ĐB

12.5TR/M2
27
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
28
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
31
24
Cửa TN – Ban Công ĐB

12TR/M2
32
24
Cửa TN – Ban Công ĐB
33
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
35
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
36
24
Cửa TN – Ban Công ĐB

11TR/M2
37
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
38
48
Cửa ĐB – Ban Công TN
40
24
Cửa TN – Ban Công ĐB

65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C

65.1M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
34
Cửa TB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
8
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
11
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
14
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
16
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
17
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

14TR/M2
18
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
19
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
20
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
20
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
21
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

13TR/M2
22
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
23
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
25
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
26
38
Cửa TB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
26
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
27
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
31
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

12TR/M2
33
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
33
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
35
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
36
14
Cửa ĐN – Ban Công TB

11TR/M2
37
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
37
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
39
38
Cửa TB – Ban Công ĐN

73.6M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C

73.6M2 CT12C
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
6
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB

14.5TR/M2
9
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
11
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
15
02
Cửa TB – Ban Công TN
16
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
17
02
Cửa TB – Ban Công TN

14TR/M2
17
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
18
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
20
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
20
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
22
02
Cửa TB – Ban Công TN
13TR/M2
22
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
23
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
25
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
26
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
12.5TR/M2
28
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
30
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
31
02
Cửa TB – Ban Công TN
12TR/M2
33
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
35
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
35
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
36
02
Cửa TB – Ban Công TN
11TR/M2
38
22
Cửa TB – Ban Công ĐB
39
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
41
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
** Ngoài Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 ra Tôi còn có rất nhiều hàng ở các dự án chung cư khác như:

Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ ở 1 trong các dự án trên vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phíTag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm

 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top