Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C Hàng Mới Cập Nhật

Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C
Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12,  3 tòa A – B – C. Với các loại diện tích như: 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 
Quý Khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ:
Trung Kiên: 0977. 079. 403  /  0944. 481. 137
Yho: kimkangn098
Mail: trungkienn098@gmail.com
Xem thêm các căn hộ khác tại site:
Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 43 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. 
Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2. 
Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2. 
Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2
Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2
** Bảng báo giá căn hộ:

Giá gốc 14tr/m2 ___Tầng từ: 2, 3, 4, 12A, 17 – 20
Giá gốc 14.5tr/m2___Tầng từ: 5 – 16
Giá gốc 13tr/m2_____Tầng 21 – 25
Giá gốc 12.5tr/m2____Tầng 26 – 30
Giá gốc 12tr/m2______Tầng 31 – 35
Giá gốc 11tr/m2 ______Tầng 36 – 41
Giá gốc 10tr/m2_______Tầng 42 – 45
DANH SÁCH NGUỒN HÀNG MỚI CẬP NHẬT
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 45m2
Tầng 6 căn 12:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 6 căn 36:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 9 căn 36:      giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 12căn 36:     giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 12:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 16 căn 36:    giá gốc 14.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 12:    giá gốc 14 tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 19 căn 36:    giá gốc 14tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 12:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 12:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 25 căn 36:    giá gốc 13tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 12:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 36:    giá gốc 12.5tr/m2   +  vênh thương lượng
Tầng 31 căn 12:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 33 căn 36:    giá gốc 12tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 36:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 36:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 12:    giá gốc 11tr/m2      +  vênh thương lượng

CĂN HỘ 53.5M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 53.5m2
Tầng 6 căn 44:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 9 căn 20:     giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 11 căn 28:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 15 căn 44:   giá gốc 14.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 44:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 17 căn 04:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 18 căn 20:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 20 căn 28:   giá gốc 14tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 21 căn 44:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 22 căn 04:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 28:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 24 căn 04:   giá gốc 13tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 26 căn 44:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 28:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 28 căn 44:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 30 căn 20:   giá gốc 12.5tr/m2  +  vênh thương lượng
Tầng 32 căn 44:   giá gốc 12 tr/m2    +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 44:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 34 căn 20:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 35 căn 28:   giá gốc 12tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 36 căn 04:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 37 căn 44:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 39 căn 28:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng
Tầng 40 căn 44:   giá gốc 11tr/m2     +  vênh thương lượng

CĂN HỘ 56.2M2:   ( căn góc: thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 56.2m2
Tầng 4 căn 42:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 5 căn 06:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 42:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 18:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 9 căn 30:     giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 14 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 15 căn 18:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 42:   giá gốc 14.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 06:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 30:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 42:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 18:   giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 22 căn 18:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 23 căn 30:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 42:   giá gốc 13tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 06:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 29 căn 18:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 29 căn 30:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 42:   giá gốc 12.5tr/m2    +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 06:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 30:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 42:   giá gốc 12tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 42:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 06:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 18:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 30:   giá gốc 11tr/m2       +   vênh thương lượng

CĂN HỘ 60.4M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 1 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C - 60.4m2
Tầng 5 căn 48:       giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 16 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 27 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 24:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 48:     giá gốc 14tr/m2       +   vênh thương lượng

CĂN HỘ 65.1M2:   ( thiết kế 2 phòng ngủ - 2 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 65.1m2
Tầng 6 căn 38:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 14:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 10 căn 34:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 14 căn 14:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 15 căn 34:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 17 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 14:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 38:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 21 căn 14:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 34:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 10:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 38:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 33 căn 10:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 38:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 34:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 14:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 39 căn 38:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 34:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

CĂN HỘ 73.6M2:   ( thiết kế 3 phòng ngủ - 2 vệ sinh)
Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12C – 73.6m2
Tầng 5 căn 02:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 6 căn 22:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 8 căn 46:      giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 11 căn 26:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 14 căn 46:    giá gốc 14.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 02:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 18 căn 22:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 19 căn 26:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 20 căn 46:    giá gốc 14tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 25 căn 46:    giá gốc 13tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 26 căn 46:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 28 căn 22:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 30 căn 02:    giá gốc 12.5tr/m2   +   vênh thương lượng
Tầng 31 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 32 căn 26:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 34 căn 46:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 35 căn 22:    giá gốc 12tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 36 căn 02:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 37 căn 26:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 38 căn 46:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng
Tầng 40 căn 26:    giá gốc 11tr/m2      +   vênh thương lượng

Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12,  3 tòa A – B – C. Với các loại diện tích như: 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 


Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ ở 1 trong các dự án trên vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí


Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm  chung cư hồ tùng mậu
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top