TỔNG HỢP CÁC CĂN KIM VĂN KIM LŨ CT12B. MỚI CẬP NHẬT


 KIM VĂN KIM LŨ CT12B

Hiện Tôi đang có 1 lượng lớn các Căn Hộ ở Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B 45m2, 53m2, 54m2, 56m2, 60m2, 65m2, 73m2 giá rẻ. LH: 0977. 079. 403
Kim Văn Kim Lũ CT12 được thiết kế cao 43 tầng, mỗi sàn 24 căn, có sự đa dạng về thiết kế như: 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ.

- Loại 1 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  45m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  53.5m2, 54.3m2, 56.2m2, 65.1m2.
- Loại 2 phòng ngủ + 1 vệ sinh có diện tích:  60.4m2.
- Loại 3 phòng ngủ + 2 vệ sinh có diện tích:  73.6m2.

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CĂN HỘ KIM VĂN KIM LŨ CT12B

45M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B

45M2 CT12B
TẦNG
CĂN HỘ SỐ
HƯỚNG CĂN HỘ
GIÁ GỐC
4
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
14TR/M2
5
36
Cửa TB – Ban Công ĐN

14.5TR/M2
6
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
9
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
15
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
17
12
Cửa ĐN – Ban Công TB

14TR/M2
19
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
20
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
22
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
13TR/M2
25
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
26
26
Cửa TB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
28
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
30
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
32
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
12TR/M2
33
36
Cửa TB – Ban Công ĐN
36
36
Cửa TB – Ban Công ĐN

11TR/M2
37
12
Cửa ĐN – Ban Công TB
38
12
Cửa ĐN – Ban Công TB


53.5M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B

53.4M2 CT12B
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
6
44
Cửa TB – Ban Công TN

14.5TR/M2
8
44
Cửa TB – Ban Công TN
12
28
Cửa TN – Ban Công TB
15
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
17
44
Cửa TB – Ban Công TN

14TR/M2
17
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
18
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
21
44
Cửa TB – Ban Công TN

13TR/M2
23
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
25
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
27
28
Cửa TN – Ban Công TB

12.5TR/M2
28
28
Cửa TN – Ban Công TB
29
44
Cửa TB – Ban Công TN
29
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
31
44
Cửa TB – Ban Công TN

12TR/M2
34
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
35
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
36
28
Cửa TN – Ban Công TB

11TR/M2
37
20
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
38
44
Cửa TB – Ban Công TN
39
04
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

54.3M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B54.3M2 CT12B
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GIỐC
6
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
8
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
12
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
15
08
CửaTN – Ban Công TB
16
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
19
08
CửaTN – Ban Công TB
14TR/M2
20
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
21
40
Cửa TN – Ban Công ĐN

13TR/M2
23
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
25
06
CửaTN – Ban Công TB
26
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
08
CửaTN – Ban Công TB
28
16
Cửa ĐB – Ban Công TB
30
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
32
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

12TR/M2
32
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN
34
08
CửaTN – Ban Công TB
37
16
Cửa ĐB – Ban Công TB

11TR/M2
38
08
CửaTN – Ban Công TB
39
40
Cửa TN – Ban Công ĐN
41
32
Cửa ĐB – Ban Công ĐN

56.2M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B


56.2M2 CT12B
TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN


14.5TR/M2
8
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
10
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
12
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
16
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
17
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN


14TR/M2
17
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
18
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
19
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
20
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
21
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN

13TR/M2
21
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
22
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
24
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
26
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB

12.5TR/M2
28
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
30
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
31
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN

12TR/M2
33
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB
34
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
34
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
36
18
Cửa ĐN – Ban Công ĐB–TB

11TR/M2
38
42
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN
38
06
Cửa ĐN – Ban Công TB-TN
40
30
Cửa TB – Ban Công ĐB-ĐN

65.1M2 – Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B


65.1M2 CT12B

TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
34
Cửa TB – Ban Công ĐN


14.5TR/M2
10
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
11
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
12
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
16
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
17
14
Cửa ĐN – Ban Công TB


14TR/M2
18
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
18
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
19
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
20
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
21
14
Cửa ĐN – Ban Công TB

13TR/M2
22
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
23
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
23
10
Cửa ĐN – Ban Công TB
26
34
Cửa TB – Ban Công ĐN

12.5TR/M2
27
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
27
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
31
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

12TR/M2
32
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
33
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
35
38
Cửa TB – Ban Công ĐN
36
38
Cửa TB – Ban Công ĐN

11TR/M2
38
34
Cửa TB – Ban Công ĐN
39
14
Cửa ĐN – Ban Công TB
40
10
Cửa ĐN – Ban Công TB

73.6M2 – Chung Cư Kim Văn Kim LũCT12B


73.6M2 CT12B

TẦNG
SỐ CĂN HỘ
HƯỚNG BAN CÔNG
GIÁ GỐC
5
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB


14.5TR/M2
8
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
10
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
14
02
Cửa TB – Ban Công TN
16
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
17
02
Cửa TB – Ban Công TN


14TR/M2
18
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
18
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
19
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
20
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
21
02
Cửa TB – Ban Công TN

13TR/M2
22
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
24
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
25
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
26
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB

12.5TR/M2
27
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
28
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
31
02
Cửa TB – Ban Công TN

12TR/M2
32
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
34
26
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
35
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
36
02
Cửa TB – Ban Công TN

11TR/M2
37
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
39
46
Cửa ĐN – Ban Công TN
40
22
Cửa ĐN – Ban Công ĐB
 ** Ngoài Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12 ra Tôi còn có rất nhiều hàng ở các dự án chung cư khác như:
Qúy khách có nhu cầu mua căn hộ ở 1 trong các dự án trên vui lòng liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí

chung cư imperia garden
Tag: Chung cư linh đàm, chung cu linh dam, chung cư vp5 linh đàm, chung cu vp5 linh dam, chung cư vp6 linh đàm, chung cu vp6 linh dam, chung cư hh1 linh đàm, chung cu hh1 linh dam, chung cư hh2 linh đàm, chung cu hh2 linh dam, chung cư hh3 linh đàm, chung cu hh3 linh dam, chung cư hh4 linh đàm, chung cu hh4 linh dam, chung cu hh linh dam, bán chung cư giá rẻ hà nội, chung cư hà nội giá rẻ, chung cư kim văn kim lũ, chung cư hà nội, chung cư hoàng mai, chung cư nhà ở xã hội, chung cư linh đàm webtretho, chung cư hh4 linh đàm lamchame, chung cư nhà ở xã hội, cần mua chung cư giá rẻ, bán chung cư giá rẻ, kim văn kim lũ ct12, chung cư bán đảo linh đàm, chung cư kim văn kim lũ ct11, chung cư kim văn kim lũ ct12, ki ốt chung cư linh đàm, căn hộ penhous chung cư linh đàm
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top