chung cư hồ tùng mậu
bán chung cư 136 hồ tùng mậu
chung cư giá rẻ hà nội
MẶT BẰNG CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10A. 36M - 38M -  47M - 55M - 59M - 76M

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 02A. S= 59.9M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 06A. S= 38.48M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 08A. S= 47.31M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 10A. S= 47.31M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 14A. S= 47, 31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 16A. S= 59.9M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 18A. S= 55.8M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 20A. S= 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 22A. S= 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 24A. S= 55.8M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 26A. S= 59.9M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 28A. S= 47.31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 30A. S= 47.31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 32A. S= 47.31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 34A. S= 47.31M2 

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 36A. S= 76.86M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 38A. S= 59.9M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 40A. S= 55.8M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 42A. S= 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 44A. S- 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 46A. S= 55.8M2
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | | |
Top