MẶT BẰNG CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10A

chung cư hồ tùng mậu
bán chung cư 136 hồ tùng mậu
chung cư giá rẻ hà nội
MẶT BẰNG CHUNG CƯ ĐẠI THANH CT10A. 36M - 38M -  47M - 55M - 59M - 76M

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 02A. S= 59.9M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 06A. S= 38.48M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 08A. S= 47.31M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 10A. S= 47.31M2


CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 14A. S= 47, 31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 16A. S= 59.9M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 18A. S= 55.8M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 20A. S= 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 22A. S= 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 24A. S= 55.8M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 26A. S= 59.9M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 28A. S= 47.31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 30A. S= 47.31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 32A. S= 47.31M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 34A. S= 47.31M2 

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 36A. S= 76.86M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 38A. S= 59.9M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 40A. S= 55.8M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 42A. S= 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 44A. S- 36.16M2

CHUNG CƯ ĐẠI THANH
CĂN 46A. S= 55.8M2
 

CopyRight © BÁN CHUNG CƯ GIÁ RẺ HÀ NỘI

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN: NGUYỄN TRUNG KIÊN

Điện thoại: (+84) 0966.325.382 - 0936.331.662 Email: trungkien.bg98@gmail.com
Website: http://www.chungcugiarehn.net/


Chung cư Hà Nội

| | | | | | |
Top